Ratkaisujen vertailu

Taulukossa on vertailtu kaukolämpöjärjestelmien yleisiä eroavaisuuksia Suomessa ja Venäjällä.

Kaukolammon_eroja

Kaukolämpöjärjestelmien energiatehokkuudet eroavat suuresti toisistaan riippuen siitä käytetäänkö vanhanaikaisia vai moderneja järjestelmiä. Alla olevassa taulukossa on vertailtu tyypillisten Venäjällä ja Suomessa käytettävien järjestelmien energiatehokkuuksia ja asiakkaalle kohdistuvia kustannuksia.

MiksiKunnostaa

Suurimmassa osassa Venäjän kiinteistöistä kaukolämpövesi on kytketty rakennukseen suoralla kytkennällä ja lämminkäyttövesi (LKV) avoimella kytkennällä. Suomessa käytetään epäsuoraa ja suljettua systeemiä.

Kaukolämpöveden liittäminen suoralla kytkennällä kiinteistöihin tarkoittaa sitä, että kaukolämpövesi kiertää sellaisenaan kiinteistöjen sisällä. Tätä samaa vettä käytetään yleisesti myös lämpimänä käyttövetenä (avoin järjestelmä).

Kaukolämpöjärjestelmien automatisointi on hyvin puutteellista ja kiinteistökohtaisena säätimenä käytetään yleensä ejektoria. Ejektorilla säädetään patteriverkostoon menevän veden lämpötilaa sekoittamalla siihen patteriverkoston paluuvettä.

liittymistavat