Yhteistyö

Planora Oy on toteuttanut lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita yhteistyössä muiden yritysten, oppi-, tutkimus- ja rahoituslaitosten sekä viranomaisten kanssa. Yhteistyöllä vahvistetaan osaamista ja pyritään paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Planora Oy on avoin yhteistyölle ja mielellään ottaa vastaan yhteistyöehdotuksia.