Referenssit

Vuodesta 1987 alkaen Planora Oy on konsultoinut lukuisia asiakkaita Suomessa ja ulkomailla.

Planora Oy:n suunnittelemia kohteita ovat niin kokonaiset lämpölaitokset kuin niiden osat (kattilat, kuljettimet, polttoainevarastot, säiliöt ja prosessilaitteet), niin kokonaiset kaukolämpöverkostot kuin niiden osat (runkolinjat, putkisillat, kannakointi, pumppaamot ja kaukolämpökaivot) sekä turvetuotantoalueet.

1990-luvulta alkaen Planora Oy on aktiivisesti osallistunut kansainvälisiin projekteihin, kuten Tacis, INTERREG ja ENPI Karelia.

Nykyisin Planora Oy:n suunnittelemat kohteet toimivat eri puolilla Suomea, Venäjää, Ruandaa, Indonesiaa, Latviaa ja Viroa.

Alla on esitetty muutamia esimerkkejä.