Portaat verkoston kehittämiselle

Ensimmäiseksi kuluttajat on erotettava verkostosta lämmönsiirtimien avulla koska,

  • Verkoston kestoikä pitenee nykyisestä 12-18 vuodesta 30-50 vuoteen, koska vesikemiaa voidaan parantaa, jolloin verkoston käyttikä pitenee,
  • Vuodoista 60 – 70 % tapahtuu rakennuksissa, vastuu näistä vuodoista siirtyy kuluttajille.
  • Asiakkaiden motivaatio vuotojen korjaamiseksi kasvaa, koska he tulevat maksamaan vuotohäviöt.
  • Parantaa verkoston hallittavuutta,
  • Kuluttajien lämmönkulutuksen mittaus mahdollistuu, ja laskutus voidaan muuttaa kulutukseen perustuvaksi,
  • Asiakkaat ostavat tarvitsemansa energiamäärän,
  • Lämmöntuottaja voi toimittaa lämpöä asiakkaiden kysynnän mukaisesti vuodenajasta riippumatta,
  • Kaukolämpömarkkinat muuttuvat tuotanto-ohjautuvasta kysyntäohjautuvaksi.

Vanhaa lämmönjakeluverkostoa kannattaa käyttää mahdollisimman pitkään, eikä verkostoon kannata investoida ennen kuin on pakko!

  • Verkoston uudelleen laskenta ja mitoitus
  • Verkostoa uusitaan uuden suunnitelman mukaan sitä mukaan kuin on välttämätöntä