Portaat rakennusten kehittämiselle

 1. Alajakokeskuksen sekä säätö- ja lämmönkulutuksen mittalaitteiden asentaminen.
  Patteriverkostossa kiertävän veden lämpötila voidaan säätää tarpeen mukaiseksi.
  Lämpötila säädetään ulkolämpötilan ja asuntojen lämpötilan perusteella.
  Asiakas maksaa lämmöstä todellisen kulutuksen mukaan. Jos lämpöä ei toimiteta, siitä ei myöskään tarvitse maksaa.
  Motivaatio lämmönsäästöinvestointeihin kasvaa.
  Fakta: Pelkästään säätökäyrän muutoksella on saatu 8 -12 % säästöt.
 2. Lämpimän käyttöveden kiertovesipumppujen asentaminen.
  Elleivät sisälly kaukolämmön alajakokeskukseen. Fakta: Kiertovesipumpun asentamisella ja säätölaitteiden asentamisella on saatu 16 -24 % säästöt.
 3. Linjasäätöventtiilien ja termostaattisten patteriventtiilien asentaminen sekä verkostojen säätäminen.
  Ennen verkostojen säätämistä selvitettävä ylä- ja välipohjan lisäeristystarpeet. Fakta: Termostaatisten patteriventtiilien asentamisella ja verkoston perussäädöllä on saatu 20 % lisäsäästöt.
 4. Putkistovuotojen korjaaminen rakennuksessa.
  Kokemuksen mukaan suurimmat vuodot ovat kellarikerroksessa. Fakta: Kuluttajien putkistovuodot ovat  60 -70 % kaukolämpöverkoston kokonaisvuodoista. Kaukolämpöverkoston vuodot ovat keskimäärin 28 kertainen verkoston  koko tilavuuteen verrattuna.
 5. Hanojen vaihtaminen.
  Vuotojen ja turhan veden kulutuksen ehkäiseminen. Fakta: Pelkästään hanatyypin vaihtamisella saadaan 30 – 40 % säästöt vedenkulutuksessa.
 6. Yläpohjan lisäeristäminen.
  Ylimmän kerroksen huoneistot ovat yleensä kylmimpiä ja patteriverkoston lämpötila joudutaan säätämään niiden mukaan. Fakta.Tämä merkitsee kiinteistön energiankulutuksessa noin 10 % energiankulutuksen lisäystä.
 7. Kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen välipohjan lisäeristäminen.
  Kokemuksen perusteella ensimmäisen kerroksen lattiat ovat  kylmiä. Fakta.Mikäli ei suoriteta lisäeristystä merkitsee tämä kiinteistön energiankulutuksessa noin 10 % energiankulutuksen lisäystä.
 8. Ulko-ovien uusiminen.
  Turvallisuus lisääntyy ja käytävien lämpötila nousee.
 9. Ikkunoiden tiivistäminen.
  Uusiminen vain mikäli kunnon puolesta välttämätöntä.
  Korvausilman saanti on aina varmistettava!