Huoneiston energiantarve

RAKENNUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN LASKENTAOHJELMISTOJA
Alla on kooste  kiinteistöjen energiankulutuksen laskentaohjelmista

WebEtana v1.0
http://e3portal.vtt.fi/
Etana-arviolaskenta perustuu eri aikakausien keskimääräisiin oletusarvoihin esim. rakenteiden U-arvosta. WebEtanalla voidaan laskea rakennuksen laskennallinen tavoitekulutusarvio kuuden lähtötiedon avulla. Arvio voi perustua myös esim. aiempien vuosien kulutuksiin.

Motiwatti 2.0
http://extra.motiva.fi/energiakatselmoijat/
Motiwatti 2.0 -ohjelma on energiakatselmoijan työkalu, jolla katselmoija tarkastelee ja laskee rakennuksen energian- ja vedenkulutukseen liittyviä ominaisuuksia sekä tekee näihin kulutuksiin liittyviä säästötoimenpidelaskelmia. Ohjelma mahdollistaa energiakatselmuskohteen energiateknisen toiminnan mallintamisen riittävällä tarkkuudella.

VTT Energia Junior
www.raahe.fi/showattachment.asp?ID=23130&DocID
Ohjelmalla voidaan laskea asuintilan lämmöntarve. Laskentaohjelma perustuu RakMK:n D5:n laskentaohjeeseen. Lämmöntarve lasketaan bruttokulutuksena eli siinä ei oteta huomioon lämmöntuotantotapaa. Asuintilaan liittyviä puolilämpimiä tiloja, kuten autotalli ja viherhuone, ei oteta mukaan laskentaa tehtäessä.

SPU-laskentaohjelma (hallipeli)
http://www.spu.fi/
http://www.hallipeli.fi/

Energiankulutuslaskentaohjelmalla pystytään ensisijaisesti laskemaan erilaisilla SPU-taloratkaisuilla toteutettavan pientalon lämmitysenergian kulutuksia ja siten vertailemaan eri ratkaisujen vaikutuksia kulutukseen. Lisäksi ohjelmalla voidaan laskea vertailukulutusarvoja muille tavanomaisille rakenneratkaisuille.

EAlaskuri 1.0
http://www.ekokumppanit.fi/aralaskuri/ohje.html
Laskuria käytetään asuinkerros- ja rivitalojen energiansäästön laskentaan ja taloudellisuuden arviointiin niiden toimenpiteiden osalta, joihin saa energia-avustusta. Laskurin käyttäjällä pitää olla jonkin verran perustietoa rakennusten energiankulutukseen liittyvistä muuttujista (esim. U-arvot, ilmanvaihtuvuus ja hyötysuhteet).

Lämmitysjärjestelmien vertailupalvelu
http://www.motiva.fi/lammitysvertailu
Tyyppitalovertailussa vertaillaan erilaisten lämmitysjärjestelmien ja niiden yhdistelmien rakennus-, käyttö- ja huoltokustannuksia. Vertailun voit tehdä ns. normaalipientalon tai matalaenergiapientalon kohdalla. Palvelussa on vertailtavia päälämmönlähteitä yhteensä kuusi; kaukolämpö, maalämpö, pelletti, poistoilmalämpöpumppu, sähkö ja öljy. Palvelussa kaikki lämmönlähteet ja lämmitysjärjestelmät ovat samalla viivalla, lähtötiedot ovat kaikilla samat.

Energialaskureita

Laskee kotitalouden energiankulutuksen ja tutkii paljonko eri sähkölaitteet vievät sähköä. Valitse asumistasi vastaavat tiedot sekä taloudessasi olevat sähkölaitteet, niin laskuri laskee sinulle arvioidun energian vuosikulutuksen.

Omakotikiinteistön laatua voit arvioida seuraavassa linkissä
Pientalon laatu

Jyväskylän Energia
http://www.jenergia.fi/energialaskuri

Savon Voima
http://www.savonvoima.fi/kotitaloudet/palvelut/Energialaskuri/Sivut/energialaskuri.aspx

Kymenlaakson Sähkö
http://www.kymenlaaksonsahko.fi/kotitalouksille/tietoa-sahkosta/energialaskuri

Isover
http://www.isover.fi/Elomake?strEnergyCalculator=yes&strName=US210A
Isoverin energialaskurilla voi tarkastella lämmöneristeen paksuuden vaikutusta energiankulutukseen.