1995 Oulu

POHJOISTEN ALUEIDEN ENERGIA- JA YMPДRISTЦFOORUMI
OULUSSA 12.-14.12.1995

Oulussa järjestettiin 12. – 14.12.1995 Pohjoisten alueiden energia- ja ympäristöfoorumi. Siihen osallistui Venäjän puolelta Arkangelin alueen, Karjalan ja Komin tasavaltojen sekä Murmanskin alueen edustajia. Suomesta mukana oli Oulun läänin, Pohjois- Pohjanmaan, Kainuun sekä Pohjois-Karjalan maakuntien edustajia. Lisäksi tilaisuuksiin osallistui yliopiston, eri viranomaisten ja eri rahoittajatahojen sekä lukuisien suomalaisten yritysten edustajia.

Foorumissa käsiteltiin erityisesti Pohjois-Suomen ja Luoteis-Venäjän välisiä yhteistyö- tarpeita ja mahdollisuuksia erityisesti ekoteknologian alalla. Ekoteknologiaan luetaan tässä yhteydessä kuuluviksi: energiahuolto (erityisesti kaukolämpö), vesi- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja ympäristön hoito sekä asumista ja edellä mainittuja tarpeita palveleva pohjoinen rakentaminen, joka tähtää energian säästämiseen.

Foorumin yhteydessä kuultiin lukuisia eri alojen alustuksia ja tutustuttiin suomalaisiin ekoteknologian ratkaisuihin ja muihin yhteisesti kiinnostaviin asioihin kaupungeissa, kunnissa ja yrityksissä sekä aluehallinnon eri viranomaisten luona.

Foorumin allekirjoittajatahot tekivät seuraavat johtopäätökset ja yhteistyösopimukset:

Todettiin, että yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen edellä todetuilla ekoteknologian aloilla on kaikkien eri osapuolten etu. Haasteet ekoteknologisten sovellutusten käyttöönottoon ja kehittämiseen Luoteis-Venäjän eri  alueilla ja tasavalloissa ovat mittavat ja toisaalta Pohjois-Suomessa ja laajemmin koko Suomessa on ajanmukaista osaamista ja muita valmiuksia yhteistyön lisäämiseen ekoteknologian alalla. Yhteistyöllä voidaan luoda parhaat edellytykset johdonmukaiselle toiminnalle ja myös tämän edellyttämälle rahoituksen saamiselle. Päätettiin, että yhteistyötä kehitetään pitkäjänteisesti ja organisoidusti eri osapuolten kesken.

Yhteistyön tavoitteena on edistää ekoteknologisia ratkaisuja soveltavia investointeja ja muuta kehittämistyötä Luoteis-Venäjän alueella sekä yleensä alan yhteistyötä Luoteis- Venäjän ja Pohjois-Suomen sekä laajempienkin alueiden ja niiden eri toimijoiden, viranomaisten ja yliopistojen sekä yritysten kesken.

Yhteistyön koordinointia varten päätettiin perustaa eri osapuolia edustava koordinointiryhmä seuraavasti:

Arkangelin alue, edustaja nimetään myöhemmin
Karjalan tasavalta, Valeri Dubov
Murmanskin alue, Eugene Moiseev
Oulun lääninhallitus, Eino Siuruainen
Kainuun liitto, edustaja nimetään myöhemmin
Lapin liitto, Esko Lotvonen
Pohjois-Karjalan liitto, Tarja Grönberg
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pentti Lampinen
Oulun yliopisto, Esko Ehrola.
Edellä mainittujen tahojen lisäksi koordinointiryhmään kutsutaan ja pyydetään nimeämään Komin tasavallan, Lapin lääninhallituksen sekä kauppakamarien edustajat.

Koordinointiryhmän puheenjohtajana toimii maaherra Eino Siuruainen ja varapuheenjohtajana toimii maakunnallisten liittojen edustaja.

Venäläisen osapuolen puheenjohtajana toimii sen neuvottelukunnan jäsen, jonka paikkakunnalla kokous pidetään.

Koordinointiryhmän työn valmistelua ja muuta jatkuvaa toimintaa varten päätettiin perustaa työryhmä, jossa ovat:

Arkangelin alueen edustaja, nimetään myöhemmin
Murmanskin alueen edustaja, Juri Duunin
Karjalan tasavallan edustaja, nimetään myöhemmin
Oulun yliopiston edustaja, Ari Tuutti
Energia-50 -projektin edustaja, Esa Teppo.
Koordinointi- ja työryhmiä voidaan täydentää tarpeen mukaan