1996 Arkangel

POHJOISTEN ALUEIDEN ENERGIA- JA YMPÄRISTÖFOORUMI
ARKANGELISSA 10.-11.10.1996

Arkangelissa pidettiin 10.-11.10.1996 Ecotech-50 johtoryhmän ja sihteeristön kokous ja toinen Pohjoisten alueiden Energia- ja ympäristöfoorumi. Foorumiin osallistui Venäjältä Arkangelin ja
Murmanskin alueiden, Karjalan Tasavallan, Pietarin kaupungin ja Venäjän Energia- ministeriön edustajia sekä Suomen puolelta Oulun ja Lapin läänien edustajia.

Ecotech-50-kokouksessa päätettiin seuraavaa:

1. Todettiin edellisessä kokouksessa käsitellyt ja päätetyt asiat:

1.1. Venäjän Federaation energiansäästöohjelma etenee, ja Ecotech-50 –ohjelma liitetään osaksi tätä ohjelmaa.

1.2. Todettiin, että Sneznogorskin energiansäästöprojekti on edennyt.

1.3. Todettiin, että kysymys EU:n Tacis Energiakeskuksesta on ratkaistava.

1.4. Todettiin, että Oulun yliopisto ja Murmanskin Tekninen yliopisto ovat jättäneet hakemuksensa Tacis-PCP-III –ohjelmaan.

1.5. Todettiin, että suomalainen osapuoli on valmis yhteistyöhön.

1.6. Arkangelin foorumi on suunnittelussa ja toteutuksessa on saavutettu päämäärät. Ehdotus ympäristönsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä esitellään seuraavassa kokouksessa.

1.7. YK:n energiansäästöprojekti 2000 on juuri aloitettu. Tämän projektin ja Ecotech-50-projektin yhtymäkohtia selvitetään edelleen.

1.8. Todettiin, että Murmanskin alueella on aloittanut toimintansa koulutuskeskus, joka tähtää toiminnallaan energiansäästöön.

2. Kaikki osapuolet ehdottivat seuraavia projekteja valmisteltaviksi jatkotoimenpiteitä varten:

2.1. Lapin läänin ja Murmanskin alueen välisessä yhteistyöprojektissa selvitetään, miten pintaveden käyttö voidaan korvata pohjavedellä.

2.2. Energian käytön tehostaminen Murmanskin ja Arkangelin alueilla sekä jäteveden puhdistusmenetelmien kehittäminen Luoteis-Venäjän alueella mm. Barents-Interreg –varoilla

2.3. Karjalan energiahuollon tehostaminen sekä uusien verkostojen ja Ecotech-50 –tietokantojen luominen palvelemaan Suomen ja Luoteis-Venäjän tarpeita, rahoitus saadaan Karjala- Interreg –varoista.

2.4. Leningradin alueen energiahuollon tehostaminen Pietari-Interreg -varoilla rahoitettuna.

2.5. Oulun ja Petroskoin yliopistojen yhteistyön jatkaminen.

3. Herrat Fedotov ja Mihin (Arkangelin kaupungin ja alueen edustajat) esittelivät Arkangelin alueen kannalta tärkeimmät projektit:

3.1. Polttoainetuotannon ja –jakelun kehittäminen turvesoilla. Tätä varten tarvitaan alustava tekninen suunnitelma, projektisuunnitelma ja voittolaskelmat.

3.2. Pilottiprojektialue (5000 asukasta). Projektisuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat on tehty. Suunnitelman kustannukset ovat 10 milj. dollaria, toteuttamisaika 3-4 vuotta ja takaisinmaksuaika 5 vuotta.

3.3. Ympäristöystävällinen hiilentuotantoalue, jonka vuosituotantokapasiteetti on 800 t, hinta 1 milj. dollaria, toteuttamisaika 1 vuosi ja takaisinmaksuaika 1 vuosi.

3.4. Energiaa säästävän pumpputekniikan käyttöönotto paikallisessa kuntoutuslaitoksessa, hinta 1,35 milj. dollaria, toteuttamisaika 1 vuosi ja takaisinmaksuaika 1 vuosi.

3.5. Pilottiprojekti Arkangelin kaupungissa. Projektin tarkoituksena on kerrostalojen ja muiden rakennusten energiatalouden uudistaminen. Projektin valmistelut on jo aloitettu, ja sen toteuttaminen aloitetaan ensi vuoden alussa. Projekti noudattaa EBRD:n ESCO-konseptia.

4. Herra Dunin esitteli projektit, jotka ovat Murmanskin alueelle tärkeimmät:

4.1. Sneznogorskin kaupungin energiansäästöprojekti on aloitusvaiheessaan. Projektin rahoittaa Nefco.

4.2. Energia-sektorien perustaminen Pietarin energiansäästöprojektiin (Tacis-projekti) liittyen.

5. Herra Dubov esitteli Karjalan Tasavallan kannalta tärkeimmät projektit:

5.1. Pienten lämpölaitosten suunnittelu ja toteutus sekä puujätteen keruusta huolehtivan organisaation muodostaminen Karhumäen ja Olonetsin kaupungeissa.

5.2. Turvetta polttavan lämpölaitoksen suunnittelu ja toteutus Sortavalan, Lahdenpohjan, Pudoshin ja Suojärven kaupungeissa.

5.3. Energiahuollon suunnittelu ja toteutus historiallisesti merkittävillä Valamon saarilla.

Lopuksi Pietarin kaupungille annettiin tehtäväksi valmistella seuraava Energia- ja ympäristöfoorumi sekä johtoryhmän ja sihteeristön kokous.