1998 Pietari

POHJOISTEN ALUEIDEN ENERGIA- JA YMPÄRISTÖFOORUMI
25.-26.02.1998 PIETARISSA

Pietarissa järjestettiin kolmas Pohjoisten alueiden energia- ja ympäristöfoorumi, johon osallistui Venäjän puolelta Murmanskin, Arkangelin ja Leningradin alueiden, Karjalan Tasavallan, Pietarin kaupungin sekä Tobolskyn alueen edustajia. Suomen puolelta läsnä oli Ulkomaankauppaliiton, Ympäristöministeriön, Oulun läänin ja Oulun yliopiston edustus ja Ruotsista Kauppa- ja teollisuusministeriön edustus. Lisäksi tilaisuuteen osallistui kansainvälisten rahoituslaitosten edustajia ja lukuisia yrityksiä.

Foorumissa kuultiin asiantuntijaesityksiä lämpöhuollosta, vesi- ja jätevesihuollosta, tietoliikennetekniikan kehittämisestä, korjausrakentamisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä Tacis-ohjelmaan kuuluvan energiansäästöprojektin toteutumisesta. Foorumissa kansainväliset rahoituslaitokset (Tacis, Nefco, EBRD) esittelivät omia toimintamallejaan ja projektien toteutuksia.

Foorumissa käsiteltiin seuraavia asioita:

1. Foorumin hallinto ja organisaatio
Todettiin, että Suomeen on perustettu Ecotech-Energia-50 -yhdistys. Foorumin hallinto jakaantuu johtoryhmään ja sihteeristöön aikaisemmin sovitun mallin mukaisesti.

2. Uudet alueet
Toivotettiin tervetulleeksi Tobolskyn aluehallinto.

3. Työryhmät
Pietarin foorumissa perustettiin kolme työryhmää – lämpöhuollon, vesihuollon ja informaatiotekniikan työryhmät.

Foorumi katsoo työryhmien työn olevan oleellinen osa energia- ja ympäristöteknologian kehittämistyötä Luoteis-Venäjällä, ja sitä päätettiin kehittää pitkäjänteisesti eri osapuolten ja toimijoiden kesken.

4. Seuraava Energia- ja ympäristöfoorumi
Seuraava Energia- ja ympäristöfoorumi järjestetään Petroskoissa, Karjalan Tasavallassa.