Foorumin muistio

Pohjoisten alueiden energia- ja ympäristöfoorumista 2.-3.6.1999 Petroskoissa

Petroskoissa järjestettiin neljäs Pohjoisten alueiden energia- ja ympäristöfoorumi, johon osallistui Venäjän puolelta Murmanskin, Arkangelin, Kirovin, Pskovin, Novgorodin ja Leningradin alueiden, Karjalan Tasavallan sekä Pietarin, Omskin, Tverin, Moskovan ja Volgogradin kaupunkien edustajia. Suomen puolelta läsnä oli Finpron, Ympäristöministeriön, Kauppa- ja Teollisuusministeriön, Oulun ja Lapin läänin sekä Oulun ja Lapin yliopiston edustus, Ruotsista Kauppa- ja Teollisuusministeriön edustus sekä Norjasta Ulkoministeriön edustus. Lisäksi tilaisuuteen osallistui kansainvälisten rahoituslaitosten edustajia ja lukuisia yrityksiä.

Foorumissa kuultiin asiantuntijaesityksiä lämpöhuollosta, vesi- ja jätehuollosta, tietoliikenne- tekniikan kehittämisestä, korjausrakentamisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä Tacis- ohjelmaan kuuluvien energiansäästöprojektien toteutumisesta. Foorumissa kansainväliset rahoituslaitokset (Tacis, Maailmanpankki, Nefco, EBRD) esittelivät omia toimintamallejaan ja projektien toteutuksia.

Foorumissa käsiteltiin seuraavia asioita:

1. Foorumin hallinto ja organisaatio
Ecotech-Energia-50 johtoryhmä ja sihteeristö päätettiin pitää entisellään. Edelleen päätettiin kutsua uudet alueet mukaan osallistumaan johtoryhmän ja sihteeristön työskentelyyn.

2. Uudet alueet
Toivotettiin tervetulleeksi foorumissa mukana olleet uudet alueet:

Omsk
Volgograd
Tver
Komi
Kirov
Pskov ja
Moskova

3. Joint Implementation
Päätettiin tukea Joint Implementation -toteutusmallin kehittämistä Pohjoismaiden lähialueilla. Pohjoismaiden ja Venäjän väliseksi pilottihankkeeksi Joint Implementation -toteutukseen päätettiin esittää Sortavalan voimalaitoshanketta.

4. ESCO concept
Todettiin, että ESCO concept antaa lisämahdollisuuksia energiainvestointien toteuttamiseksi Luoteis-Venäjällä. Päätettiin esittää, että ESCO-mallin toteuttamista selvitettäisiin meneillään olevassa Karjalan Tacis-energiahankkeessa ja Sortavalan lämpöhuollon uudistamishankkeessa.

5. Seuraava foorumi
Seuraava energia- ja ympäristöfoorumi järjestettiin  Murmanskissa.