2005 Oulu

Oulun Juhla Foorumin valmistelu on aloitettu. Foorumin ajankohtaa on jouduttu aikaistamaan.

Foorumi pidetään 5-7.4.2005

Foorumin alustava ohjelma on seuraava:

Tulo- ja  avauspäivä
5.4.2005  Osallistujien saapuminen, majoitus ja rekisteröinti
5.4.2005  klo 16.00 Foorumin avaus, valtioiden ja alueiden tervehdykset, juhlaesitelmät
5.4.2005  klo 20.00 Ministeri Paula Lehtomäen vastaanotto Oulun lääninhallituksessa

Sessiopäivä
6.4.2005  klo  9.00  Päivän yhteissessio, juhlaesitelmät ja jako työryhmiin
Työryhmä I. Innovatiivisyys
Työryhmä II Logistiset yhteydet
Työryhmä III.Energia, ympäristö ja talous sekä yritysverkostot

6.4.2005  klo 19.00 Oulun kaupungin juhlavastaanotto

Yritys ja päätöspäivä
7.4.2005  klo   9.00 Yrityskäynnit ja yritysten väliset tapaamiset
7.4.2005 klo  14.00 Foorumin päätöstilaisuus
Alakohtaisten istuntojen yhteenveto
Jatkotoimenpiteistä päättäminen

7.4.2005  klo 14.40 Päätöscocktailtilaisuus

Valmistelua varten on nimetty työryhmä, johon kuuluvat:

Tapio Saavalainen
Esa Teppo
Erkki Alasaarela
Pirjo Koskiniemi
Olli Löytynoja
Ilkka Frederiksen ja
Eero Huttunen (sihteeri)