Aukiokadun lämpölaitos

Asiakas: Tornion Energia Oy
Vuosi: 2013 – 2014

Autiokadun vara- ja huippuajan lämpökeskuksen laajennus käynnistettiin vuonna 2013. Lämpökeskukseen lisättiin kaksi 10 MW:n kevytöljykattilaa. Planora Oy suunnitteli laajennuksen yhteistyössä arkkitehtitoimisto ARKHE:n ja Bothnia Raktek Oy:n kanssa. Planora Oy:n vastuualueena oli prosessisuunnittelu ja rakennusaikainen valvonta. Laitos valmistui vuoden 2015 alussa.

Kohteeseen liittyvät työt

  • lentoestelupahakemus
  • rekisteröinti-ilmoitus
  • savupiipun mitoitusselvitys
  • putkiston jännitysanalyysi
  • tarjouspyyntöasiakirjat ja urakkasopimukset osaurakoina
  • urakkaneuvottelut
  • rakennusaikainen valvonta ja vastaanottotarkastus