Turun kaukolämpöverkoston laskenta

Asiakas: Turku Energia Oy
Vuosi: 2014 – 2015

Vuosina 2014 – 2015 Planora Oy suoritti Turun kaukolämpöverkoston virtausteknisen laskennan. Verkoston pituus on 640 000 ka-m.

Kaukolämpöverkoston virtaustekninen laskenta on koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkaan toiminnan ja kehittämisen perustana. Verkoston virtausteknisen laskennan tavoitteena on

  • määrittää rakennettavan verkoston putkikoot
  • selvittää nykyisen verkoston tila, pumppaamojen ja lämpölaitoksien tarve sekä lämpölaitoksien optimiajojärjestys
  • selvittää kaukolämpöverkoston laajentumisesta johtuvat vaatimukset
  • määrittää uusien ja saneerattavien laitteiden mitoitusarvot
  • ohjeistaa toiminnat lämpöhäviöiden vähentämiseksi
  • ohjeistaa toimenpiteet koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi

Turun kaukolämpöverkoston virtaustekninen laskenta aloitettiin verkoston dokumentoinnilla ja topologian eheyden tarkastuksella. Ohjelmiston (Grades Heating/Termis) avulla simuloitiin Turun nykyinen kaukolämpöverkosto ja vuoden 2025 tilanne. Kummallakin peruskytkennällä suoritettiin verkoston kalibrointi ja simuloitiin erilaisia tilaajan haluamia ajomalleja (esim. talvi- ja kevät ajomallit sekä lämpölaitoksien syöttötehojen muutokset), mm. tyypillisiä ja tarkasteltavia kriisi- ja erikoistilanteita.

Turun kaukolämpöverkoston virtausteknisen laskennan lopputuloksena oli toimenpide-esitys, jolla voidaan saavuttaa tehokkaan verkostotoiminnan tavoitteet.