Närpiön lämpölaitos

Asiakas: Närpiön Kaukolämpö Oy
Vuosi: 2005 – 2013

Tämä on esimerkki kokonaisvaltaisesta projektista, joka lähti liikkeelle puhtaalta pöydältä silloin, kun Närpiössä ei ollut vielä kaukolämpötoimintaa. Vuonna 2005 Planora Oy teki lämmöntuotannon perusselvityksen, jossa vertailtiin erilaisten lämmitysvaihtoehtojen kannattavuutta. Selvityksen perusteella lämmitysmuodoksi valittiin biopolttoaineilla tuotettu kaukolämpö.

Vuonna 2006 Planora Oy aloitti Närpiön kaukolämpöverkoston suunnittelun. Samana vuonna alkoi myös öljy- ja biolämpölaitosten suunnittelu. Öljylämpölaitokseen tuli kaksi 3,5 MW:n raskaalla polttoöljyllä toimivaa kattilaa ja biolämpölaitokseen 9 MW:n biokattila, joka toimii palaturpeella ja hakkeella, sekä 2,5 MW:n raskaalla polttoöljyllä toimiva varakattila. Yhdessä tilaajan kanssa Planora Oy kilpailutti öljylämpölaitoksen KVR-urakan ja biolämpölaitoksen osaurakat sekä suoritti rakennusaikaista valvontaa. Öljylämpölaitos valmistui syksyllä 2006 ja biolämpölaitos syksyllä 2007. Planora Oy vastasi myös avustusten ja tarvittavien lupien hakemisesta sekä kaukolämpöasiakkaiden lämmönjakokeskusten suunnittelusta.

Planora Oy on tehnyt tarvittavaa kaukolämpöverkoston laajennussuunnittelua ja päivittänyt virtausteknisiä laskelmia.

Pienentääkseen öljyn osuutta kaukolämpöenergian tuotannossa Planora Oy teki lisäbiokattilan rakentamisen kannattavuusselvityksen vuonna 2010. Vuonna 2011 Planora Oy aloitti lämpölaitoksen laajennuksen suunnittelun. Uudella 4 MW:n biokattilalla laajennettu ja polttoaineen jakokuljettimella varustettu lämpölaitos otettiin käyttöön vuoden 2013 alussa.

Kohteeseen liittyvät työt

  • energiatukihakemus
  • rekisteröinti-ilmoitus
  • rakennuslupahakemus
  • sijoituslupahakemus
  • päästöselvitys
  • tarjouspyyntöasiakirjat ja urakkasopimukset osaurakoina
  • urakkaneuvottelut
  • rakennusaikainen valvonta ja vastaanottotarkastukset
  • pelastussuunnitelma
  • räjähdyssuojausasiakirja