Paramet Konepaja Oy

Asiakas: Paramet Konepaja Oy
Vuosi: 2010

Teollisuuden energiakatselmuksessaan Planora Oy selvitti Paramet Konepaja Oy:n omistamien kiinteistöjen (rakennustilavuus 181 100 r-m3) taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden lisäksi tuotantoa palvelevien tehdaspalvelujärjestelmien energiansäästömahdollisuudet. Ehdotetuille toimenpiteille laskettiin säästövaikutus, kustannusarvio sekä selvitettiin muut mahdolliset vaikutukset.

Selvitystyöhön sisältyi 50%:n suuruisen katselmointitukihakemuksen laatiminen ELY-keskuksen yritysosastolle.