Oulun Sisustajat Oy

Asiakas: Oulun Sisustajat Oy
Vuosi: 2012

Planora Oy:n suorittamassa kiinteistön energiakatselmuksessa selvitettiin Oulun Sisustustalon lämmön, sähkön ja veden kulutuksen nykytilanne, suurimpien kustannusten aiheuttajat sekä esitettiin energiansäästötoimenpiteitä kannattavuuslaskelmineen. Ehdotetuille toimenpiteille laskettiin säästövaikutus ja kustannusarvio sekä selvitettiin muut mahdolliset vaikutukset.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Motivan ohjeiden mukaisesti toteutettuun ja raportoituun energiakatselmukseen Planora Oy haki asiakkaalleen 50 %:n katselmustuen Työ- ja elinkeinoministeriöltä.