Tehdasalueen energiahuollon optimointi

Asiakas: Raahen Voima Oy
Vuosi: 2015

Planora Oy mallinsi verkostolaskentaohjelmassa Raahen kaupungin ja SSAB Raahen tehtaan tehdasalueen kaukolämpöverkoston ja suoritti virtaustekniset laskelmat, joiden perusteella antoi toimenpidesuositukset kaukolämpöverkoston kehittämiseksi, pumppauksen optimoimiseksi ja syöttötehon maksimoimiseksi.