Korvenkylän energiantuotantoselvitys

Asiakas: Oulun kaupunki
Vuosi: 2011

Planora Oy laati Oulun kaupungille energiahuollon yleisselvityksen koskien Korvenkylän alueelle laadittua asemakaava-aluetta. Selvityksessä tarkasteltiin seuraavia lämmöntuotantovaihtoehtoja
• kiinteistökohtainen maalämmitys
• aluekohtainen maalämmitys
• aluelämmitys biolämpölaitoksella
• alueiden liittäminen Oulun Energian kaukolämpöverkostoon

Yleistarkastelu sisälsi esimerkiksi
• kiinteistöjen ja alueiden lämmöntarpeen määrittelyn
• lämpöverkoston alustavan mitoituksen ja alustavan reittikartan
• tonttiesityksen keskitetylle lämmöntuotannon laitteistolle
• investointien esittelyn ja energiahintalaskelmien laatimisen