Polttoaineen käsittelylaitteisto Kaustiselle

Asiakas: Tuometall Oy
Vuosi: 2014

Planora Oy suuniteli Tuometall Oy:lle polttoaineen käsittelylaitteistokokonaisuuden, johon kuului polttoainevaraston teräsrakenteet, seularakennus, seulan ja kuljettimen välinen suppilo sekä magneetin kotelo.