Ketosennevan turvetuotanto

Vuosina 2013 – 2015 Planora Oy on tehnyt Oy Alholmens Kraft Ab:lle Ketosennevan turvetuotantoon liittyvää suunnittelua. Oy Alholmens Kraft Ab aikoo tuottaa Ketosennevalla jyrsinturvetta. Ketosennevan turvetuotantoala on 104,6 ha. Tuotettua turvetta käytetään Pietarsaaren voimalaitoksella.

Kohteeseen liittyvät työt

  • suotutkimus
  • turvetuotantosuunnitelma
  • ympäristölupahakemus
  • kunnostustyömäärän arviointi
  • kunnostussuunnitelma
  • kunnostussuunnitelman maastoonmerkintä
  • kunnostustyöhön osallistuminen