Kuopion Energia Oy

Asiakas: Kuopion Energia Oy

Kuopion Energian sähkön ja lämmön tuotanto on keskitetty kahteen voimalaitokseen: Haapaniemi 2 ja Haapaniemi 3. Pääpolttoaineina ovat kotimaiset biopolttoaineet (pääosin puu) ja turve, joita käytetään vuosittain 1,8 – 2 miljoonaa kuutiota. Biopolttoaineiden käyttö vuositasolla on tavoitteiden mukaisesti noin puolet kokonaispolttoainemäärästä. Polttoainesuhteella 50 % turvetta ja 50 % biopolttoaineita varmistetaan kattiloiden paras toiminta sekä kotimaisen energian tasapuolinen tukeminen.

Kuopion Energialla on ollut jo 25 vuotta omaa turvetuotantoa. Oman turvetuotannon osuus käytettävästä kokonaispolttoainemäärästä on keskimäärin 10 – 15% eli 200 – 250 000 kuutiota. Kuopion Energia käyttää Iisi-Netti-palvelua oman turvetuotantonsa seurantaan ja tietojen hallintaan.

Palvelusta löytyvät seuraavat tiedot:

  • Kuopion Energian polttoaineen hankinta-alueen suo- ja turvevarat
  • omien turvetuotantoalueiden turvetutkimukset
  • tuotantosuunnitelmat
  • ympäristöluvat
  • tarkkailu
  • tuotanto
  • kunnossapito
  • pelastussuunnitelmat
  • omavalvonta

Tietojen perusteella Kuopion Energialla on omista tuotantoalueistaan elinkaarimalli, jolla pystytään laskemaan turvepolttoaineen tuotantopotentiaali tulevaisuudessa. Tietoja voidaan tarkastella dokumentteina sekä karttasovelluksella. Tuotantoalueiden omavalvonnassa voidaan käyttää määräaikaisia seurantaraportteja sekä valokuvausta. Iisi-Nettiä voidaan käyttää omaa turvetuotantoa koskevaan tiedon taltiointiin ja jakoon tuotantoalueiden urakoitsijoiden ja Kuopion Energian sekä viranomaistahojen välillä.