Kaukolämmön kehittämissuunnitelma Kalajoelle

Asiakas: Kalajoen Lämpö Oy
Vuosi: 2014

Planora Oy laati Kalajoen Lämpö Oy:lle pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelman (PTS-suunnitelma) kaukolämpötuotannon ja -jakelun turvaamiseksi nykyisille ja tuleville kaukolämpöasiakkailleen. Suunnitelma loi pohjaa Kalajoen Lämpö Oy:n pitkän tähtäimen strategisille valinnoille.

Kehittämissuunnitelma

  • tarkasteli suurimpia kilpailukykyyn vaikuttavia ulkoisia tekijöitä, kuten käytettävien polttoaineiden hintoja ja saatavuutta, lainsäädäntöä ja verotusta
  • selvitti kaukolämpöalueiden laajentamismahdollisuuksia huomioiden kaupungin kaavoitusohjelman
  • tarkasteli sisäisiä kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten lämmöntuotantolaitteiden ja kaukolämpöverkoston oikeaa mitoitusta ja käyttöä
  • sisälsi toimenpidesuosituksen ja kustannuslaskelman