Kurunnevan jälkikäyttö

Rantsilan kunta hankki haltuunsa turvetuotannosta poistuneita Kurunnevan alueita rakentaakseen lisää tekojärviä vuonna 1997 alueelle valmistuneen Kurun lintuvesi -tekojärven lisäksi. Planora Oy vastasi tämän hankkeen yksityiskohtaisesta suunnittelusta, laskelmista ja ympäristölupahakemuksen laadinnasta.

Alueelle suunniteltu tekojärvi jakautui kahteen vesialtaaseen: Kurun lintuvesikosteikon ylempi ja alempi allas. Alueen suunnittelussa oli myös otettu huomioon tarve myöhemmässä vaiheessa laajentaa nykyistä Kurun lintuvesi -tekojärveä.

Tekojärven rakentamisella palautettiin turvetuotannosta poistuneelle alueelle kosteikkoluonne. Rakennettu alue laajensi Kurunnevan lintuveden tekojärven virkistys- ja retkeilykäyttömahdollisuuksia. Rakennetut kosteikkoalueen vesialtaat toimivat myös luontaisina valuma-alueen kiintoaine- ja ravinnekuormituksen pidättäjinä.

Kohteeseen liittyvät työt

  • ympäristölupahakemus
  • valuma-alueen vesitaseen laskelmat
  • suunnitelmat