Category Archives: Teollisuus

Tehdasalueen energiahuollon optimointi

Asiakas: Raahen Voima Oy Vuosi: 2015 Planora Oy mallinsi verkostolaskentaohjelmassa Raahen kaupungin ja SSAB Raahen tehtaan tehdasalueen kaukolämpöverkoston ja suoritti virtaustekniset laskelmat, joiden perusteella antoi toimenpidesuositukset kaukolämpöverkoston kehittämiseksi, pumppauksen optimoimiseksi ja syöttötehon maksimoimiseksi.

Sementtitehtaan muutto turpeelle

Asiakas: Cimerwa Ltd (Cyangugu, Ruanda) Vuosi: 2008 – 2009 Hanke sisälsi turpeen vastaanottoaseman rakennusteknisen suunnittelun, turpeen käsittelylaitteiden toimituksen Ruandaan ja rakennusaikaisen valvonnan Ruandassa. Kohteeseen liittyvät työt • perustussuunnittelu koko turpeen käsittelylinjalle • turpeen vastaanottoaseman suunnittelu • teräsrakennesuunnittelu … Lue lisää »

Polttoaineen käsittelylaitteisto Kaustiselle

Asiakas: Tuometall Oy Vuosi: 2014 Planora Oy suuniteli Tuometall Oy:lle polttoaineen käsittelylaitteistokokonaisuuden, johon kuului polttoainevaraston teräsrakenteet, seularakennus, seulan ja kuljettimen välinen suppilo sekä magneetin kotelo.