Category Archives: Referenssit

Kuopion Energia Oy

Asiakas: Kuopion Energia Oy Kuopion Energian sähkön ja lämmön tuotanto on keskitetty kahteen voimalaitokseen: Haapaniemi 2 ja Haapaniemi 3. Pääpolttoaineina ovat kotimaiset biopolttoaineet (pääosin puu) ja turve, joita käytetään vuosittain 1,8 – 2 miljoonaa kuutiota. Biopolttoaineiden käyttö … Lue lisää »

Tehdasalueen energiahuollon optimointi

Asiakas: Raahen Voima Oy Vuosi: 2015 Planora Oy mallinsi verkostolaskentaohjelmassa Raahen kaupungin ja SSAB Raahen tehtaan tehdasalueen kaukolämpöverkoston ja suoritti virtaustekniset laskelmat, joiden perusteella antoi toimenpidesuositukset kaukolämpöverkoston kehittämiseksi, pumppauksen optimoimiseksi ja syöttötehon maksimoimiseksi.

Pirkonsuon lämpökeskus

Asiakas: Kalajoen Lämpö Oy Vuosi: 2014 – 2015 Bioenergiaosuuden lisäämiseksi kaukolämpöenergian tuotannossaan Kalajoen Lämpö Oy rakennutti 4,0 MW:n pellettilämpökeskuksen Pirkonsuontien POR-lämpökeskuksen viereen. Pellettilämpökeskuksen suunnittelu alkoi alkuvuodesta 2014 ja laitos valmistui vuoden 2015 syksyllä. Kohteeseen liittyvät työt kannattavuusselvitys … Lue lisää »

Kuhmoisten kaukolämpöverkosto

Asiakas: Kuhmoisten kunta Vuosi: 2012 Kuhmoisten kunta aloitti pitkään suunnitteilla olleen kaukolämpöhankkeen toteutuksen rakennuttamalla kaukolämpöverkoston. Kaukolämpöverkoston suunnittelusta vastasi Planora Oy, joka laati rakennettavan verkoston suunnitelma- ja tarjouspyyntöasiakirjat. Ennen varsinaista kaukolämpöhankkeen aloitusta Planora Oy tarkasteli kaukolämpöhankkeen kannattavuutta ja … Lue lisää »

Riihimäen välipumppaamo

Asiakas: Ekokem Oy Ab Vuosi: 2012 Planora Oy suunnitteli ja kilpailutti välipumppaamon Riihimäelle Ekokem Oy Ab:n teollisuustontille. Välipumppaamo kilpailutettiin osaurakoina seuraavasti: rakennusurakka putkiasennusurakka sähköurakka Kohteeseen liittyvät työt rakennusluvan hakeminen pumppaamolaitteiston mitoitus teräsrakenteiden lujuuslaskelmat ja suunnittelu perustussuunnittelu välipumppaamon … Lue lisää »

Kaukokylmärunkolinja Suomenoja-Leilitie

Asiakas: Fortum Power and Heat Oy Vuosi: 2014 Planora Oy on suunitellut kaukokylmäverkoston runkolinjan Espooseen välille Suomenoja – Leilitie. Kaukokylmälinjan koko on DN400/500 ja pituus noin 3000 kanavametriä. Kohteeseen liittyvät työt sijoituslupahakemuksen laadinta tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta

Paramet Konepaja Oy

Asiakas: Paramet Konepaja Oy Vuosi: 2010 Teollisuuden energiakatselmuksessaan Planora Oy selvitti Paramet Konepaja Oy:n omistamien kiinteistöjen (rakennustilavuus 181 100 r-m3) taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden lisäksi tuotantoa palvelevien tehdaspalvelujärjestelmien energiansäästömahdollisuudet. Ehdotetuille toimenpiteille laskettiin säästövaikutus, kustannusarvio sekä selvitettiin muut … Lue lisää »

Oulun Sisustajat Oy

Asiakas: Oulun Sisustajat Oy Vuosi: 2012 Planora Oy:n suorittamassa kiinteistön energiakatselmuksessa selvitettiin Oulun Sisustustalon lämmön, sähkön ja veden kulutuksen nykytilanne, suurimpien kustannusten aiheuttajat sekä esitettiin energiansäästötoimenpiteitä kannattavuuslaskelmineen. Ehdotetuille toimenpiteille laskettiin säästövaikutus ja kustannusarvio sekä selvitettiin muut mahdolliset … Lue lisää »

Aukiokadun lämpölaitos

Asiakas: Tornion Energia Oy Vuosi: 2013 – 2014 Autiokadun vara- ja huippuajan lämpökeskuksen laajennus käynnistettiin vuonna 2013. Lämpökeskukseen lisättiin kaksi 10 MW:n kevytöljykattilaa. Planora Oy suunnitteli laajennuksen yhteistyössä arkkitehtitoimisto ARKHE:n ja Bothnia Raktek Oy:n kanssa. Planora Oy:n vastuualueena oli … Lue lisää »

Ketosennevan turvetuotanto

Vuosina 2013 – 2015 Planora Oy on tehnyt Oy Alholmens Kraft Ab:lle Ketosennevan turvetuotantoon liittyvää suunnittelua. Oy Alholmens Kraft Ab aikoo tuottaa Ketosennevalla jyrsinturvetta. Ketosennevan turvetuotantoala on 104,6 ha. Tuotettua turvetta käytetään Pietarsaaren voimalaitoksella. Kohteeseen liittyvät työt … Lue lisää »