Category Archives: Turvetuotanto

Ketosennevan turvetuotanto

Vuosina 2013 – 2015 Planora Oy on tehnyt Oy Alholmens Kraft Ab:lle Ketosennevan turvetuotantoon liittyvää suunnittelua. Oy Alholmens Kraft Ab aikoo tuottaa Ketosennevalla jyrsinturvetta. Ketosennevan turvetuotantoala on 104,6 ha. Tuotettua turvetta käytetään Pietarsaaren voimalaitoksella. Kohteeseen liittyvät työt … Lue lisää »

Kurunnevan jälkikäyttö

Rantsilan kunta hankki haltuunsa turvetuotannosta poistuneita Kurunnevan alueita rakentaakseen lisää tekojärviä vuonna 1997 alueelle valmistuneen Kurun lintuvesi -tekojärven lisäksi. Planora Oy vastasi tämän hankkeen yksityiskohtaisesta suunnittelusta, laskelmista ja ympäristölupahakemuksen laadinnasta. Alueelle suunniteltu tekojärvi jakautui kahteen vesialtaaseen: Kurun … Lue lisää »