Verkostot

Tarjoamme asiakkaillemme kaukolämpöverkostoihin liittyvää suunnittelua.

 • dokumentaation tarkistus ja tietokannan luominen (luodusta tietokannasta verkosto on saatavilla erilaisiin ohjelmistoihin kuten verkostolaskenta-, kunnossapito- tms. ohjelmistoihin ja karttapohjiin)
 • kaukolämpöverkkojen virtaus- ja lämpötekninen laskenta ja optimointi
 • kokonaisten kaukolämpöverkkojen, erillisten putkilinjojen, pumppaamoiden ja muiden verkostokomponenttien mitoitus ja suunnittelu
 • kuluttajalaitteiden (lämmönjakokeskusten) mitoitus, suunnittelu ja dokumentointi
 • kaukolämpöputkien kannakointisuunnittelu siltoihin

Kaukolämpöverkkojen lisäksi suunnittelemme Suomessa nopeasti yleistyviä  kaukokylmäverkostoja.

Ammattitaitoiseen suunnitteluumme kuuluvat myös

 • maakaasuverkostot
 • biokaasuverkostot
 • vesijohtoverkostot
 • viemäriverkostot
 • sähköverkostot

Teknistä suunnitteluamme täydentävät projektinhoitopalvelumme.

 • lupa-asiakirjojen laadinta ja lupien hankinta
 • tarjouspyyntösasiakirjojen laadinta
 • tarjousten vertailut
 • urakkaneuvottelut
 • toteutus- ja asennusvalvonta
 • vastaanottotarkastukset
 • kaukolämpöverkostojen dokumentointi
 • projektidokumentaation arkisto, johon asiakkaalla käyttöoikeudet