Lämpölaitokset

Tarjoamme asiakkaillemme erilaisten kuumavesi- ja höyrylämpölaitosten suunnittelupalveluita.

 • lämpölaitosten kokonaissuunnittelu kaikki polttoaineille (öljy, maakaasu, nestekaasu, kivihiili, turve, puupohjaiset polttoaineet ja kierrätyspolttoaineet)
 • lämpölaitosten laajennus-, korjaus- ja saneeraussuunnittelu
 • laitesuunnittelu (kattilat, kuljetinlaitteet ja polttoainevarastot)
 • turpeen ja puupohjaisten polttoaineiden käsittely- ja polttolaitteiston suunnittelu

Osaamisemme kattaa lämpölaitossuunnittelun kokonaisuudessaan.

 • pääsuunnittelu
 • arkkitehtisuunnittelu
 • putki- ja LVI-suunnittelu
 • sähkö- ja automaatiosuunnittelu
 • rakennesuunnittelu

Tuemme asiakkaidemme lämpölaitosprojektien läpiviennin laatimalla tarvittavat lupa- ja viranomaisasiakirjat.

 • tekniset ja taloudelliset selvitykset
 • energiatukihakemukset
 • rekisteröinti-ilmoitukset
 • rakennuslupahakemukset
 • ympäristölupahakemukset
 • pelastussuunnitelmat
 • ATEX-räjähdyssuojausasiakirjat

Tarjoamme lämpölaitosprojekteihin liittyvää projektinhoitoa.

 • tarjouspyyntösasiakirjojen laadinta
 • tarjousten vertailut
 • urakkaneuvottelut
 • toteutus- ja asennusvalvonta
 • vastaanottotarkastukset
 • projektidokumentaation arkistointi, johon asiakas saa käyttöoikeudet