Selvitykset

Teknisiä ja taloudellisia esisuunnitelmia ja selvityksiä tehdään asiakkaan tarpeiden mukaisesti, tavoitteena selvittää vaihtoehtoisten ratkaisujen tekninen toteutusmahdollisuus ja taloudellinen kannattavuus sekä antaa asiakkaalle juuri häntä hyödyttävä toimenpidesuositus sekä hahmotella jatkosuunnittelun tavoitteet ja laajuus.

Selvitys- ja esisuunnittelupalvelumme sisältävät mm.

  • kaukolämpötoiminnan pitkän tähtäimen suunnittelu
  • kaukolämmön perusselvitykset
  • energiantuotantovaihtoehtojen selvitykset
  • kiinteistöjen lämmitysvaihtoehtojen selvitykset
  • kannattavuuslaskelmat
  • kustannuslaskelmat
  • polttoainevaihtoehtojen selvitykset
  • lämpölaitosten sijoituspaikkaselvitykset
  • nykyarvo- ja yhtiöittämisselvitykset
  • energiatukihakemukset investointeihin