Turvetuotanto

Planora Oy:n erityisosaamisena on paikallisten polttoaineiden hyödyntäminen. Planora Oy tarjoaa asiakkailleen monipuoliset turvetuotantosuunnittelupalvelut turvevaraselvityksistä jälkikäyttösuunnitelmiin.

 • turvevaraselvitykset
 • soiden hankintaselvitykset ja -kartat
 • suotutkimukset
 • tuotanto- ja kunnostussuunnitelmat
 • ympäristölupahakemukset
 • tarkkailusuunnitelmat
 • kunnostuksen ja tuotannon tarjouspyyntöasiakirjat
 • kunnostussuunnitelman maastoonmerkintä
 • pelastussuunnitelmat
 • tuotantoaikaiset muutokset suunnitelmiin
 • jälkikäytön suunnitelmat
 • dokumentaatiopalvelut
 • mittauspalvelut
 • koulutuspalvelut
 • valvontapalvelut