Energiakatselmukset

Energiakatselmuksen tavoitteena on analysoida kohteen energiankäyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää toimenpiteet energian säästämiseksi ja kustannusten pienentämiseksi. Energiansäästötoimenpiteet toteuttavat yritykset saavat energiakatselmuksesta suoraa taloudellista hyötyä. Energiakatselmukseen sisältyy selvitys kohteen lämmön, sähkön ja veden säästömahdollisuuksista sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksista.

Suomessa energiakatselmustoiminnan seurantajärjestelmää ylläpitää Motiva, joka myös valvoo energiakatselmusraporttien laatua. Motiva kouluttaa energiakatselmoijia sekä neuvoo katselmusten tilaajia ja katselmoijia.

Vuoden 2015 alusta alkaen suuret yritykset ovat olleet velvollisia tekemään energiakatselmuksia neljän vuoden välein. Suureksi yritykseksi katsotaan sellaiset yritykset, joiden palveluksessa on yli 250 henkilöä tai jonka vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa.

Muiden kuin suurten yritysten energiakatselmukset ovat vapaaehtoisia. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Motivan ohjeiden mukaisesti toteutetut ja raportoidut energiakatselmukset kuuluvat Työ- ja elinkeinoministeriön katselmustuen piiriin. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee myös uusiutuvan energian kuntakatselmusten toteutusta.

Planora Oy:n asiantuntijat ovat Motivan auktorisoimia ja tarjoavat seuraavat katselmuspalvelut energiakäytön tehostamiseksi:

  • Kiinteistön energiakatselmukset
  • Kiinteistön energiakatsastukset
  • Kiinteistön käyttöönottokatselmukset
  • Teollisuuden energiakatselmukset
  • Teollisuuden energia-analyysit
  • Kaukolämpökatselmukset
  • Voimalaitoksen energia-analyysit