Blog Archives

Приграничное сотрудничество

Заказчик: Программа приграничного сотрудничества в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства ”Карелия” (Karelia ENPI CBC) Год: 2013 – 2014 Совместный проект с Высшей Профессиональной Школой г. Оулу и ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» (Республика Карелия). В рамках проекта … Lue lisää »

Ketosennevan turvetuotanto

Vuosina 2013 – 2015 Planora Oy on tehnyt Oy Alholmens Kraft Ab:lle Ketosennevan turvetuotantoon liittyvää suunnittelua. Oy Alholmens Kraft Ab aikoo tuottaa Ketosennevalla jyrsinturvetta. Ketosennevan turvetuotantoala on 104,6 ha. Tuotettua turvetta käytetään Pietarsaaren voimalaitoksella. Kohteeseen liittyvät työt … Lue lisää »

Kurunnevan jälkikäyttö

Rantsilan kunta hankki haltuunsa turvetuotannosta poistuneita Kurunnevan alueita rakentaakseen lisää tekojärviä vuonna 1997 alueelle valmistuneen Kurun lintuvesi -tekojärven lisäksi. Planora Oy vastasi tämän hankkeen yksityiskohtaisesta suunnittelusta, laskelmista ja ympäristölupahakemuksen laadinnasta. Alueelle suunniteltu tekojärvi jakautui kahteen vesialtaaseen: Kurun … Lue lisää »

Sementtitehtaan muutto turpeelle

Asiakas: Cimerwa Ltd (Cyangugu, Ruanda) Vuosi: 2008 – 2009 Hanke sisälsi turpeen vastaanottoaseman rakennusteknisen suunnittelun, turpeen käsittelylaitteiden toimituksen Ruandaan ja rakennusaikaisen valvonnan Ruandassa. Kohteeseen liittyvät työt • perustussuunnittelu koko turpeen käsittelylinjalle • turpeen vastaanottoaseman suunnittelu • teräsrakennesuunnittelu … Lue lisää »

Polttoaineen käsittelylaitteisto Kaustiselle

Asiakas: Tuometall Oy Vuosi: 2014 Planora Oy suuniteli Tuometall Oy:lle polttoaineen käsittelylaitteistokokonaisuuden, johon kuului polttoainevaraston teräsrakenteet, seularakennus, seulan ja kuljettimen välinen suppilo sekä magneetin kotelo.

Korvenkylän energiantuotantoselvitys

Asiakas: Oulun kaupunki Vuosi: 2011 Planora Oy laati Oulun kaupungille energiahuollon yleisselvityksen koskien Korvenkylän alueelle laadittua asemakaava-aluetta. Selvityksessä tarkasteltiin seuraavia lämmöntuotantovaihtoehtoja • kiinteistökohtainen maalämmitys • aluekohtainen maalämmitys • aluelämmitys biolämpölaitoksella • alueiden liittäminen Oulun Energian kaukolämpöverkostoon Yleistarkastelu … Lue lisää »

Kaukolämmön kehittämissuunnitelma Kalajoelle

Asiakas: Kalajoen Lämpö Oy Vuosi: 2014 Planora Oy laati Kalajoen Lämpö Oy:lle pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelman (PTS-suunnitelma) kaukolämpötuotannon ja -jakelun turvaamiseksi nykyisille ja tuleville kaukolämpöasiakkailleen. Suunnitelma loi pohjaa Kalajoen Lämpö Oy:n pitkän tähtäimen strategisille valinnoille. Kehittämissuunnitelma tarkasteli suurimpia … Lue lisää »

Närpiön lämpölaitos

Asiakas: Närpiön Kaukolämpö Oy Vuosi: 2005 – 2013 Tämä on esimerkki kokonaisvaltaisesta projektista, joka lähti liikkeelle puhtaalta pöydältä silloin, kun Närpiössä ei ollut vielä kaukolämpötoimintaa. Vuonna 2005 Planora Oy teki lämmöntuotannon perusselvityksen, jossa vertailtiin erilaisten lämmitysvaihtoehtojen kannattavuutta. … Lue lisää »

Lehtiniemen lämpölaitos

Asiakas: Paraisten Kaukolämpö Oy Vuosi: 2009 – 2014 2009 – 2010 uuden lämpölaitoksen suunnittelu • pääsuunnittelu, kilpailuttaminen ja rakennusaikainen valvonta • sijainti Paraisten kaupungissa • lämpölaitoksen teho 8 MW • polttoaineena hake 2012 – 2014 lämpölaitoksen laajennuksen … Lue lisää »

Turun kaukolämpöverkoston laskenta

Asiakas: Turku Energia Oy Vuosi: 2014 – 2015 Vuosina 2014 – 2015 Planora Oy suoritti Turun kaukolämpöverkoston virtausteknisen laskennan. Verkoston pituus on 640 000 ka-m. Kaukolämpöverkoston virtaustekninen laskenta on koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkaan toiminnan ja kehittämisen perustana. Verkoston … Lue lisää »